obrazy 2023 / paintings 2023


skice, tuš na papieri / sketch, ink on paper"kde sú? 021020220710202220122022" - 160x140, kombinovaná technika na plátne / "where are they? 021020220710202220122022" - 160x140, mix media on canvas


skice - digital art / sketch - digital art

“ukradnuté dáta 18092022” - 125x115, kombinovaná technika na plátne / “stolen data 18092022” - 125x115, mix media on canvas


"08092022120920221309202214092022 offline III." - 125x115, mix media, na plátne / on canvas


“pochoduj ďalej 220820223008202206092022” - 160x180, kombinovaná technika / "march on 220820223008202206092022", - 160x180, mix media on canvas


"ruiny 23082022" - 70x90, akryl na płatne / "ruins 23082022" - 70x90, acrylic on canvas


“ruiny 23082022” - akryl a tuš na papiery / “ruins 23082022” - acrylic and ink on paper


"10062022 offline II." - 125x115, mix media, na plátne / on canvas

“offline 10062022” - 125x115, mix media, na plátne / on canvas


“triptych všednosti 310320220305202201062022” - 140x345, akryl, tuš a sprej na plátne, triptych / “triptych of ordinariness 310320220305202201062022 - 140x345, acrylic, ink and spray on canvas, triptych"biele tiene 31032022" - 115x100, akryl a tuš na plátne / "white shadows 31032022" - 115x100, acrylic and ink on canvas

"hľadanie budúcnosti 15032022" - 125x115, olej na plátne / "looking for the future 15032022" - 125x115, oil on canvas

"ruiny 05012022" - 29,7x21, akryl na papiery / "ruins 05012022" - 29,7x21, acrylic on paper

skice - digital art / sketch - digital art

"poslední 29012022" - 125x115, olej na plátne / "the last 29012022" - 125x115, oil on canvas

"prietok 0101202229012022" - 100x140, akryl a olej na plátne / "flow 0101202229012022" -  100x140, acrylic and oil on canvas

"hysterický mrak 2601202227012022" -  125x115, olej na plátne / "hysterical cloud 2601202227012022" - 125x115, oil on canvas

"hysterický mrak 2501202" - tlač, nové media / "hysterical cloud 25012022" - print, new media - digital art

skice - digital art / sketch - digital art


"XVII.II./obnova 031120211711202105122021" - 140x250, akryl a tuš na plátne / "XVII.II./renewal 031120211711202105122021" - 140x250, acrylic and ink on canvas

"skryté slovo 061020210710202118102021191020212511202126112021“ - 140x160, akryl na plátne / "hidden word 061020210710202118102021191020212511202126112021“ - 140x160, acrylic on canvas

nové obrazy v procese / new painting in process


skice - digital art / sketch - digital art
puto 0108202102082021 / bond 0108202102082021

tichá bolesť 25062021 / silent pain 25062021


očakávanie 28052021 / expectation 28052021

premena 18052021 / transformation 18052021

transfigurácia 051220190612201907032020170320200605202117052021 / transfiguration 051220190612201907032020170320200605202117052021

dýchanie 0603202107032021 / breathing 0603202107032021

verejná poprava 20042021 / public execution 20042021

artefakt 260120210702202120042021 / artifact 260120210702202120042021

proces 20042021 / process 20042021

babka 02032021 / grandma 02032021

bojovný kabát 01032021 / combative coat 01032021


ateliér 16022021 / studio 16022021


mama 26012021 / mother 26012021

skice 04012021 / sketches 04012021

skice 02012021 / sketches 02012021

skice 01012021 / sketches 01012021

requiem 1912202020122020

strach z času 061220200912202010122020 / afraid of time 061220200912202010122020

17.XI. 

nezistený 0111202002112020 / unidentified 0111202002112020


medzihra 1110202017102020 / interlude 1110202017102020

ozvena sa rozpustí 051020200710202012102020 / echo dissolves 051020200710202012102020

cítiť život 2609202001102020 / feel life 2609202001102020

vývoj 300820200109202002092020 / progression 300820200109202002092020

nekonečná minulost´ 2609202028092020 / endless past 2609202028092020

odchylka 30082020 / deviation 30082020

posledný obraz 2607202029072020 / last work 2607202029072020


 cesta uzavretá 16062020220620202406202021072020 / road closed 16062020220620202406202021072020

21072020

skice 24062020 / sketches 24062020


Rudolf 11062020


skuce 10062020 / sketches 10062020


hľadaný 2605202028052020 / wanted 2605202028052020


memento 25042020


skica 16042020 / sketch 16042020


na výslní 15042020 / in the limelight 15042020


home office 26032020


sociálna prekážka 25032020 / social barrier 25032020


humanoidi 24032020 / humanoids 24032020


transfigurácia 05122019061220190703202017032020skice 22022020 / sketches 22022020


porušený kód 2002202023022020 / broken code 2002202023022020

skice 19022020 / sketches 19022020


nové obrazy 2020 / new painting 2020


skice 06012020 / sketches 06012020


01012020
"vsjo v porjadke 10950_28102019091120191011201911112019"


"humanoid 2409201926092019_29220" - 140x120, akryl na plátne


"správna odpoveď 0410201905102019" - 120x100, akryl na plátne / výstava MALBA III, Praha


"expedícia 160820180409201801102019151020191710201918102019" - akryl, tuš a olej na plátne


nové obrazy v procese / new work in process


Rádio FM, Čerstvé ovocie 25092019


Rádio Devín 07082019


aktuálne v Briku, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk / now in Brik, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk


samostatná výstava Verejné kódovanie_01 v DOT. Contemporary Art Gallery /solo exhibitionnové obrazy / new worksnové obrazy / new works


humanoid IV. 22022019


skice / sketches


vstup voľný 11022019 / free entrance 11022019


2019


skice 2019 / sketch 2019


vedľajšie účinky 28112017-25112018 / side effects 28112017-25112018


výroba 24112017 - 12112018, 140x120, akryl na plátne / production 24112017 - 12112018, 140x120, acrylic on canvas


mlčanie 06112018 - 100x100, akryl na plátne /silence 06112018 - 100x100, acrylic on canvas


sebaurčujúca sloboda 06012018 - 06112018 - 120x140, tuš, akryl a olej na plátne, koláž / "self-determing freedom 06012018" - 120x140, ink, acrylic and oil on canvas, collage


humanoid III 26102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


humanoid II 25102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


v procese - singularis, nová séria / in process - singularis, new series 


humanoid 07102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


rozpracované / in process


skice / sketchsúmrak-y 24072018 / nightfall-s 24072018


dokončené__"oroduj za nás 28062018" - 140x200, akryl na plátne / finished__"pray for us" 28062018" - 140x200, acryl on canvas11062018 ďalšie obrazy / next work


23052018___dalšie obrazy / next paintings


02052018___dôstojnosť, 120x140, tuš, akryl a olej na plátne / 02052018___dignity, 120x140, ink, acrylic and oil on canvas


22032018________sním?__nová teória!!! / 22032018______am I dreaming?__new theory!!!


21022018__za zrkadlom, 25022018__pravdivá spomienka / 21022018__behind the mirror, 25022018__truthful memory


18022018________žena v procese / woman in progres


28012018______Intruder


______16012018______


13.01.2018    nová séria - tuš na plátne / new series - ink on canvas


28.11.2017 vedlajšie účinky / side effects


26.11.2017


1111_001-002-003-004


https://aukce.hsl.cz