nové v procese / new in processskice - digital art / sketch - digital art


puto 0108202102082021 / bond 0108202102082021

tichá bolesť 25062021 / silent pain 25062021


očakávanie 28052021 / expectation 28052021

premena 18052021 / transformation 18052021

transfigurácia 051220190612201907032020170320200605202117052021 / transfiguration 051220190612201907032020170320200605202117052021

dýchanie 0603202107032021 / breathing 0603202107032021

ateliér 19052021

verejná poprava 20042021 / public execution 20042021

artefakt 260120210702202120042021 / artifact 260120210702202120042021

proces 20042021 / process 20042021

babka 02032021 / grandma 02032021

bojovný kabát 01032021 / combative coat 01032021ďaľší v poradí 150220211602202, zatiaľ v procese / next in the line 1502202116022021, in process

ateliér 16022021 / studio 16022021mama 26012021 / mother 26012021

skice 04012021 / sketches 04012021

skice 02012021 / sketches 02012021

skice 01012021 / sketches 01012021

requiem 1912202020122020

strach z času 061220200912202010122020 / afraid of time 061220200912202010122020

17.XI. 

nezistený 0111202002112020 / unidentified 0111202002112020medzihra 1110202017102020 / interlude 1110202017102020

17102020

11102020 nový v procese / new in progress

ozvena sa rozpustí 051020200710202012102020 / echo dissolves 051020200710202012102020

v procese / in progress

cítiť život 2609202001102020 / feel life 2609202001102020

vývoj 300820200109202002092020 / progression 300820200109202002092020

30092020 nový obraz / new work

nekonečná minulost´ 2609202028092020 / endless past 2609202028092020

25092020260920202709202028092029

odchylka 30082020 / deviation 30082020

vývoj 300820200109202002092020, nový cyklus / progression 300820200109202002092020, new series

posledný obraz 2607202029072020 / last work 2607202029072020


v procese 2607202029072020 / in process

 cesta uzavretá 16062020220620202406202021072020 / road closed 16062020220620202406202021072020

21072020

skice 24062020 / sketches 24062020


Rudolf 11062020


skuce 10062020 / sketches 10062020


hľadaný 2605202028052020 / wanted 2605202028052020


memento 25042020


skica 16042020 / sketch 16042020


na výslní 15042020 / in the limelight 15042020


home office 26032020


sociálna prekážka 25032020 / social barrier 25032020


humanoidi 24032020 / humanoids 24032020


transfigurácia 05122019061220190703202017032020skice 22022020 / sketches 22022020


porušený kód 2002202023022020 / broken code 2002202023022020

skice 19022020 / sketches 19022020


nové obrazy 2020 / new painting 2020


skice 06012020 / sketches 06012020


01012020
"vsjo v porjadke 10950_28102019091120191011201911112019"


"humanoid 2409201926092019_29220" - 140x120, akryl na plátne


"správna odpoveď 0410201905102019" - 120x100, akryl na plátne / výstava MALBA III, Praha


"expedícia 160820180409201801102019151020191710201918102019" - akryl, tuš a olej na plátne


nové obrazy v procese / new work in process


Rádio FM, Čerstvé ovocie 25092019


Rádio Devín 07082019


aktuálne v Briku, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk / now in Brik, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk


samostatná výstava Verejné kódovanie_01 v DOT. Contemporary Art Gallery /solo exhibitionnové obrazy / new worksnové obrazy / new works


humanoid IV. 22022019


skice / sketches


vstup voľný 11022019 / free entrance 11022019


2019


skice 2019 / sketch 2019


vedľajšie účinky 28112017-25112018 / side effects 28112017-25112018


výroba 24112017 - 12112018, 140x120, akryl na plátne / production 24112017 - 12112018, 140x120, acrylic on canvas


mlčanie 06112018 - 100x100, akryl na plátne /silence 06112018 - 100x100, acrylic on canvas


sebaurčujúca sloboda 06012018 - 06112018 - 120x140, tuš, akryl a olej na plátne, koláž / "self-determing freedom 06012018" - 120x140, ink, acrylic and oil on canvas, collage


humanoid III 26102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


humanoid II 25102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


v procese - singularis, nová séria / in process - singularis, new series 


humanoid 07102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


rozpracované / in process


skice / sketchsúmrak-y 24072018 / nightfall-s 24072018


dokončené__"oroduj za nás 28062018" - 140x200, akryl na plátne / finished__"pray for us" 28062018" - 140x200, acryl on canvas

11062018 ďalšie obrazy / next work


23052018___dalšie obrazy / next paintings


02052018___dôstojnosť, 120x140, tuš, akryl a olej na plátne / 02052018___dignity, 120x140, ink, acrylic and oil on canvas


22032018________sním?__nová teória!!! / 22032018______am I dreaming?__new theory!!!


21022018__za zrkadlom, 25022018__pravdivá spomienka / 21022018__behind the mirror, 25022018__truthful memory


18022018________žena v procese / woman in progres


28012018______Intruder


______16012018______


13.01.2018    nová séria - tuš na plátne / new series - ink on canvas


28.11.2017 vedlajšie účinky / side effects


26.11.2017


1111_001-002-003-004


https://aukce.hsl.cz