vývoj 300820200109202002092020, nový cyklus / progression 300820200109202002092020, new series

posledný obraz 2607202029072020 / last work 2607202029072020


v procese 2607202029072020 / in process

 "cesta uzavretá 16062020220620202406202021072020" / "road closed 16062020220620202406202021072020"

21072020

sketch 24062020


"Rudolf 11062020"


10062020


"hľadaný 2605202028052020" - 140x200, akryl na plátne / "wanted 2605202028052020" - 140x200, acrylic on canvas


"memento 25042020" - 140x200, akryl na plátne / acrylic on canvas


skica 16042020 / sketch 16042020


"na výslní 15042020" / "in the limelight 15042020"


"home office 26032020"


"sociálna prekážka 25032020" / "social barrier 25032020"


humanoidi 24032020 / humanoids 24032020


"transfigurácia 05122019061220190703202017032020" - diptych, 120x220, akryl na plátne22022020


"porušený kód 2002202023022020" - diptych, 130x230, akryl a tuš na plátne


19022020


nové obrazy 2020 / new painting 2020


skice 06012020 / sketches 06012020


01012020
"vsjo v porjadke 10950_28102019091120191011201911112019"


"humanoid 2409201926092019_29220" - 140x120, akryl na plátne


"správna odpoveď 0410201905102019" - 120x100, akryl na plátne / výstava MALBA III, Praha


"expedícia 160820180409201801102019151020191710201918102019" - akryl, tuš a olej na plátne


nové obrazy v procese / new work in process


Rádio FM, Čerstvé ovocie 25092019


Rádio Devín 07082019


aktuálne v Briku, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk / now in Brik, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk


samostatná výstava Verejné kódovanie_01 v DOT. Contemporary Art Gallery /solo exhibitionnové obrazy / new worksnové obrazy / new works


humanoid IV. 22022019


skice / sketches


vstup voľný 11022019 / free entrance 11022019


2019


skice 2019 / sketch 2019


vedľajšie účinky 28112017-25112018 / side effects 28112017-25112018


výroba 24112017 - 12112018, 140x120, akryl na plátne / production 24112017 - 12112018, 140x120, acrylic on canvas


mlčanie 06112018 - 100x100, akryl na plátne /silence 06112018 - 100x100, acrylic on canvas


sebaurčujúca sloboda 06012018 - 06112018 - 120x140, tuš, akryl a olej na plátne, koláž / "self-determing freedom 06012018" - 120x140, ink, acrylic and oil on canvas, collage


humanoid III 26102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


humanoid II 25102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


v procese - singularis, nová séria / in process - singularis, new series 


humanoid 07102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


rozpracované / in process


skice / sketchsúmrak-y 24072018 / nightfall-s 24072018


dokončené__"oroduj za nás 28062018" - 140x200, akryl na plátne / finished__"pray for us" 28062018" - 140x200, acryl on canvas

11062018 ďalšie obrazy / next work


23052018___dalšie obrazy / next paintings


02052018___dôstojnosť, 120x140, tuš, akryl a olej na plátne / 02052018___dignity, 120x140, ink, acrylic and oil on canvas


22032018________sním?__nová teória!!! / 22032018______am I dreaming?__new theory!!!


21022018__za zrkadlom, 25022018__pravdivá spomienka / 21022018__behind the mirror, 25022018__truthful memory


18022018________žena v procese / woman in progres


28012018______Intruder


______16012018______


13.01.2018    nová séria - tuš na plátne / new series - ink on canvas


28.11.2017 vedlajšie účinky / side effects


26.11.2017


1111_001-002-003-004


https://aukce.hsl.cz