nové obrazy v procese / new work in process


Rádio FM, Čerstvé ovocie 25092019


Rádio Devín 07082019


aktuálne v Briku, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk / now in Brik, Štúrova 14, Bratislava - https://brik.sk


samostatná výstava Verejné kódovanie_01 v DOT. Contemporary Art Gallery /solo exhibitionnové obrazy / new worksnové obrazy / new works


humanoid IV. 22022019


skice / sketches


vstup voľný 11022019 / free entrance 11022019


2019


skice 2019 / sketch 2019


vedľajšie účinky 28112017-25112018 / side effects 28112017-25112018


pripojený 12112018 - 100x100, pastel, akryl a olej na plátne / connected 12112018 - 100x100, pastel, acrylic and oil on canvas


výroba 24112017 - 12112018, 140x120, akryl na plátne / production 24112017 - 12112018, 140x120, acrylic on canvas


mlčanie 06112018 - 100x100, akryl na plátne /silence 06112018 - 100x100, acrylic on canvas


sebaurčujúca sloboda 06012018 - 06112018 - 120x140, tuš, akryl a olej na plátne, koláž / "self-determing freedom 06012018" - 120x140, ink, acrylic and oil on canvas, collage


humanoid III 26102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


humanoid II 25102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


v procese - singularis, nová séria / in process - singularis, new series 


humanoid 07102018, 70x70, pastel a akryl na plátne


rozpracované / in process


skice / sketchsúmrak-y 24072018 / nightfall-s 24072018


dokončené__"oroduj za nás 28062018" - 140x200, akryl na plátne / finished__"pray for us" 28062018" - 140x200, acryl on canvas

11062018 ďalšie obrazy / next work


23052018___dalšie obrazy / next paintings


02052018___dôstojnosť, 120x140, tuš, akryl a olej na plátne / 02052018___dignity, 120x140, ink, acrylic and oil on canvas


22032018________sním?__nová teória!!! / 22032018______am I dreaming?__new theory!!!


21022018__za zrkadlom, 25022018__pravdivá spomienka / 21022018__behind the mirror, 25022018__truthful memory


18022018________žena v procese / woman in progres


28012018______Intruder


______16012018______


13.01.2018    nová séria - tuš na plátne / new series - ink on canvas


28.11.2017 vedlajšie účinky / side effects


26.11.2017


1111_001-002-003-004


nové obrazy v procese / new works in progress


https://aukce.hsl.cz